انرژی های نو

امروزه کشورهای توسعه یافته در راستای کاهش هزینه ها و حفظ محیط زیست، بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر را در اولویت برنامه های توسعه ای خود قرار داده اند.

کشور پهناور ایران دارای دو کویر در بخش مرکزی می باشد که در تمامی سال آفتابی است. وسعت بیابان های کشور ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار می باشد که در ۱۸ استان پراکنده هستند. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، استفاده از منابع تجدیدپذیر باعث جلوگیری از مشکلات زیست محیطی خواهد شد و کمبود حاصل از انرژی های فسیلی را جبران خواهد کرد.

هلدینگ بین المللی صدرا با تکیه بر منابع خدادادی و سرمایه های ارزشمند و غنی کشورمان در حال پژوهش و توسعه و بهره برداری از انرژی های نو به ویژه در حوزه پنل های خورشیدی، تولید برق از انرژی باد و … می باشد.